SELANGKAH KEARAH KELESTARIAN GLOBAL KEUSAHAWANAN NEGERI JOHOR

Authors

Salina Muhamad; Kamariah Ismail; Abdull Rahim Mohd Yusoff; Adnan Ahmad; Aede HatibMust'amal@Jamal; Anwar Johari; Faizuan Abdullah; Farrah Merlinda Muharam; Harisun Ya'akob; Hussin Salamon; Ihsan Wan Azelee; Kamaruzaman Yusoff; Mimi Haryani Hassim; Mohamad Alif Fikri Mukhktar; Mohamad Hafis Izran Ishak; Mohd Johari Kamaruddin; Mohd Sharul Hafiz Razak; Muhamad Rohaizad Raffe Ahmad; Muhammad Sukri Saud; Nasrul Hisyam Nor Muhamad; Nor Azman Ismail; Norhalimah Idris; Nuramalia Adzman; Nurul Hawani Idris; Nurul Hazrina Idris; Razali Ismail; Sarah Aimi Saad; Siti Fadzilah Ayob; Umar Haiyat Abdul Kohar; Yahya Buntat; Yusman Azimi Yusoff; Zuraidah Sulaiman; Muhamad Syakir Shukor; Nurul Ardilla Ishak; Mohd Fauzi Abu @ Hussin; Mohd Farid Fauzi; Mohamad Alif Fikri Mukhktar

Synopsis

Buku ini membincangkan tentang hala tuju keusahawanan global bagi mengekalkan kelestarian Industri Kecil Sederhana (IKS) di negeri Johor di samping memberi nafas baharu dalam membangunkan perusahaan yang berpotensi tinggi seperti hasil pertanian, penternakan dan perikanan. Model pendekatan dimensi yang digunakan adalah model triple helix melalui inisiatif Institut Inovasi Strategik Johor (IISJ) atau kini dikenali sebagai Johor Innovation Valley (JIVe). Buku yang mengandungi 10 bab ini mengupas isu-isu dan cabaran untuk mengekalkan kelestarian keusahawanan IKS sebagai hab sekuriti makanan, keperluan latihan yang komprehensif, dan juga pengenalan teknologi dan teknik terbaharu untuk meningkatkan hasil pertanian dan penternakan. Selain itu, buku ini juga menggarap peluang dan kaedah bagi memperkasa jaringan revolusi industri halal selain memberi pendedahan mengenai penggunaan platform digital sebagai kaedah jual beli, penjenamaan dan pemasaran produk halal paling efektif di peringkat global. Buku ini amat sesuai dijadikan rujukan buat semua golongan usahawan IKS yang ingin mengetahui cara mengubah kaedah perusahaan konvesional kepada penggunaan inovasi baharu yang lebih cekap dan berteknologi tinggi untuk produk dan perkhidmatan mereka, berpaksikan libatsama kepakaran Universiti, sokongan kerajaan negeri, dan juga penglibatan industri dalam pemerkasaan ekonomi masyarakat itu sendiri.

Chapters

 • Mengangkat IKS Johor Ke Pasaran Global
  Kamariah Ismail, Salina Muhamad, Nurul Ardilla Ishak
 • Sistem Molluscure® - Inovasi Baharu Penghasilan Kerang
  Faizuan Abdullah, Abdull Rahim Mohd Yusoff, Razali Ismail, Ihsan Wan Azelee
 • Teknologi Inovasi Memetik Buah Mata Kucing
  Mohamad Hafis Izran Ishak, Nurul Hawani Idris, Muhamad Rohaizad Raffe Ahmad, Sarah Aimi Saad
 • Inovasi Akuaponik
  Anwar Johari, Mohd Johari Kamaruddin, Nuramalia Adzman, Mimi Haryani Hassim
 • Pemasaran dan Penjenamaan Produk Makanan IKS
  Umar Haiyat Abdul Kohar, Muhamad Syakir Shukor, Zuraidah Sulaiman, Farrah Merlinda Muharam
 • MY-Toyyiban sebagai Platform Pemasaran Produk dan Perkhidmatan Halal
  Nor Azman Ismail, Yusman Azimi Yusoff, Mohamad Alif Fikri Mukhktar, Mohd Sharul Hafiz Razak
 • Inovasi Digital bagi Jual Beli Hasil Tani
  Nurul Hawani Idris, Nurul Hazrina Idris, Mohamad Hafis Izran Ishak, Mohd Farid Fauzi
 • Pemerkasaan Jaringan Revolusi Industri Halal
  Nasrul Hisyam Nor Muhamad, Kamaruzaman Yusoff, Hussin Salamon, Mohd Fauzi Abu @ Hussin
 • Tangkak sebagai Hab Sekuriti Makanan di Johor
  Kamariah Ismail, Siti Fadzilah Ayob, Norhalimah Idris, Harisun Ya'akob
 • Latihan Pembiakan Tanaman Sebagai Kerjaya Keusahawanan Pertanian
  Yahya Buntat, Muhammad Sukri Saud, Aede HatibMust'amal@Jamal, Adnan Ahmad

Forthcoming

31 December 2020